Integritetspolicy

Vi skyddar dina personuppgifter.
Det är viktigt för oss på Vardagshjälten att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även din köphistorik. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs. På den här sidan beskriver vi varför och hur Vardagshjälten behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har.

Vi kan komma att uppdatera den här informationstexten, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges här. I sådant fall kommer du få ta del av en uppdaterad information där förändringarna fram­går. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på vardagshjalten.se.

Så skyddar vi personuppgifter.
Vardagshjälten värnar om att skydda enskilda individers personuppgifter och att deras personliga integritet inte kränks när personuppgifter behandlas. Här beskrivs hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter är information kopplad till dig.
Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en kundrelation.

Vi skyddar din integritet.
Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi på Vardagshjälten värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet, som till exempel Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen.

Så här behandlar vi dina personuppgifter
Vardagshjälten behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en kundrelation.

Vid inledande av kundrelation och vid vissa betalningar kan vi komma att kontrollera personuppgifterna mot sanktionslistor som vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa för att säkerställa att kundrelationen kan inledas och betalning genomföras.

Vissa uppgifter är vi också skyldiga att lämna till olika myndigheter. Personuppgifter behandlas också inom ramen för Vardagshjältens Internet- och mobiltjänster. Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn och personnummer, telefonnummer, mailadress, faktura- och bostadsadress. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen och gallras därefter enligt särskilda rutiner. Vi kan även använda de uppgifter vi har om dig för att lämna relevant information om
och marknadsföring av våra varor och tjänster.

Dina rättigheter
Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har till exempel rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag) och till dataportabilitet. Du kan även rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas, att behandlingen begränsas, att eventuella samtycken återkallas och att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

Rätt att begära registerutdrag
Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som vardagshjälten behandlar. Detta är kostnadsfritt om du gör det max en gång per år. Du kan också begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga, eller att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. En begäran om registerutdrag ska vara undertecknad och skickas per post till Vardagshjälten Franchise AB, Lodjursgatan 4A, 25161 Landskrona. Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för direktmarknadsföring kan du meddela detta muntligen eller skriftligen till vår kundservice.

Cookies
Vi använder cookies på vår hemsida för att ni ska få en så bra användarupplevelse som möjligt. En cookie är en liten textfil, som inte innehåller någon personlig information såsom till exempel din mailadress eller ditt namn, som skickas från vår webbserver och som lagras på din dator. Det påverkar inte din dator på något sätt och anledningen till att vi sparar cookies är bland annat för att vi vill förenkla ditt användande av vår webbplats samt att vi mäter trafiken. Vill du inte acceptera cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Detta innebär dock att vår hemsida inte kommer att fungera helt optimalt.

Så här använder vi cookies:
För att genom Google Analytics (tredjepart) analysera och optimera trafiken till och på vår hemsida. För att kunna anpassa marknadsföring till dig med hjälp av Facebookpixel (tredjepart).